AD - VISION

Unapređenje kapaciteta za održivi turizam prekogranične destinacije Stara planina.

 

VENI, VINO, VICI

Razvijanje i promovisanje prekograničnog turizma zasnovanog na održivom korišćenju lokalnih resursa.

BICIKLE I VINO

Razvoj biciklističkog i vinskog turizma i izgradnja kapaciteta lokalnih zainteresovanih strana za novi turistički proizvod.

 

ZAJEDNIČKA INICIJATIVA I JAČANJE KAPACITETA VINSKE RUTE "DUH BALKANA"

Unapređenje kapaciteta članova prekograničnog Udruženja "Duh Balkana" i organizacija zajedničkih događaja sa ciljem bolje promocije i privlačenja novih turista.