Zanima vas tema: Inicijativa i jačanje kapaciteta vinske rute "Duh Balkana"?

Želite da potpuno besplatno učestvujete u projektu?

Želite da razmenite znanja i iskustva sa drugima iz Srbije i iz Bugarske; da učestvujete na obukama, i radionicama projekta?

Uzmite učešće u projektu koji realizuje Duh Balkana.

Broj učesnika na projektu je ograničen a učešće u projektnim aktivnostima kako u Srbiji, tako u Bugarskoj je besplatno.

Za učešće u aktivnostima projekta neophodno je da se prijavite na e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i pošaljite nam vaše osnovne podatke: ime i prezime, gde radite, par rečenica zašto vas ova tema zanima i kontakt podatke. Ukoliko bude slobodnog mesta blagovremeno ćete biti informisani o održavanju aktivnosti.

 

Naziv projekta: Zajednička inicijativa i jačanje kapaciteta vinske rute "Duh Balkana"

Vodeći partner: Udruženje "Duh Balkana"

Drugi partner: Privredna Komora Vidin

Ciljevi projekta: Unapređenje kapaciteta članova prekograničnog Udruženja "Duh Balkana" i organizacija zajedničkih događaja sa ciljem bolje promocije i privlačenja novih turista.

Aktivnosti projekta:

 1. Studija o potrebama i očekivanja vinskih turista u prekograničnom regionu
 2. Unapređenje kapaciteta tur operatora i proizvođača vina radi boljeg zadovoljenja potreba turista.
 3. Radionice za Menadžment vinskim rutama
 4. Organizacija prekograničnog vinskog takmičenja "Duh Balkana".
 5. Organizacija prekograničnog Vinskog Sajma u Vidinu.
 6. Unapređenje znanja degustacije vina kroz razmenu dobre prakse.
 7. Izrada Vodiča za uvođenje internet marketinga u vinski turizam.
 8. Obuka za uvođenje društvenih mreža u vinski turizam

Očekivani Rezultati projekta:

R1. Unapređeni kapaciteti članova prekograničnog Udruženja "Duh Balkana".

R2. Jačanje prekograničnog brenda "Duh Balkana" kroz uvođenje godišnje nagrade "Duh Balkana".

R3. Vinska ruta "Duh Balkana" je bolje promovisana kroz upotrebu novih tehnologija i i ponudu unapređenih usluga.

R4. Organizacija zajedničkih događaja radi bolje promocije i privlačenja novih turista.

Ciljne grupe:

 • Proizvođači vina i vlasnici vinskih podruma
 • Pružaoci usluga u oblasti turizma (restorani, hoteli, pansioni i sl)
 • Institucije za zaštitu kulture i prirode (muzeji, galerije, lokalne vlasti, udruženja itd)

U toku realizacije projekta Udruženje Duh Balkana je u saradnji a partnerima izradilo sledeće publikacije:

 


Zanima vas tema: Razvoja biciklizma i/ili vinarstva u Regionu"?

Želite da potpuno besplatno učestvujete u projektu Bicikle i Vino?

Želite da razmenite znanja i iskustva sa drugima iz Srbije i iz Bugarske; da učestvujete na obukama, i radionicama projekta?

Uzmite učešće u projektu koji realizuje Duh Balkana.

Broj učesnika na projektu je ograničen a učešće u projektnim aktivnostima kako u Srbiji, tako u Bugarskoj je besplatno.

Za učešće u aktivnostima projekta neophodno je da se prijavite na e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i pošaljite nam vaše osnovne podatke: ime i prezime, gde radite, par rečenica zašto vas ova tema zanima i kontakt podatke. Ukoliko bude slobodnog mesta blagovremeno ćete biti informisani o održavanju aktivnosti.

 

Naziv projekta: Bicikle i Vino

Vodeći partner: Agencija za regionalni razvoj i biznis centar – Vidin

Drugi partner: Udruženje "Duh Balkana" Knjaževac

Ciljevi projekta: Cilj projekta je razvoj biciklističkog i vinskog turizma i izgradnja kapaciteta lokalnih zainteresovanih strana za novi turistički proizvod. Specifični cilj je podizanje svesti lokalnog stanovništva za drugačije pozicioniranje prekograničnog područja

Aktivnosti projekta:

 1. Izrada analize stanja biciklističkog i vinskog turizma u preko-graničnoj oblasti
 2. Izrada Vodiča za razvoj preko-graničnih biciklističkih i vinskih ruta
 3. Izrada video vodiča za promociju turističkih proizvoda „Bicikle i Vino“
 4. Treninzi za predstavljanje turističkog proizvoda „Bicikle i Vino“ u preko-graničnoj oblasti
 5. Putujuća radionica „Bicikle i Vino“ za izgradnju kapaciteta i poboljšanje umrežavanja
 6. Festival „Bicikle i Vino“ za promovisanje preko-graničnih turističkih ruta

Očekivani Rezultati projekta:

 1. Održane 2 pres konferencije
 2. Izrađena analiza stanja biciklističkog i vinskog turizma u preko-graničnoj oblasti
 3. Izrađen Vodič za razvoj preko-graničnih biciklističkih i vinskih ruta
 4. Izrađen video vodič sa 6 kratkih filmova
 5. Organizovana 2 treninga za predstavljanje turističkog proizvoda „Bicikle i Vino“ u preko-graničnoj oblasti
 6. Održana putujuća radionica „Bicikle i Vino“
 7. Organizovan festival za promovisanje preko-graničnih turističkih ruta

Ciljne grupe:

 • Zainteresovane strane za turistički proizvod „Bicikle i Vino“
 • Restorani
 • Pansioni
 • Vinarije
 • Turistička preduzeća
 • Proizvođači vina
 • Preduzetnici koji iznajmljuju ili popravljaju bicikle