Održan trening Marketing turističkog proizvoda Bicikle i vino

Udruženje Duh Balkana je u okviru realizacije prekograničnog projekta Bicikle i Vino u Hotelu Albo u Boru u periodu 18-20. februar organizovalo trodnevni trening o marketingu turističkog proizvoda Bicikle i vino.-

Trening je za cilj imao da unapredi saradnju zainteresovanih strana u prekograničnom regionu Bugarska – Srbija i da predstavi mogućnosti za razvoj marketinga novog turističkog proizvoda Bicikle i vino.

U toku tri dana treninga Prof. Dr. Branko Krasojević je predstavio osnove marketinga turističkih proizvoda u oblasti vinskog i biciklističkog turizma i predstavio pozitivne primere iz prakse EU zemalja kao i primere prekogranične saradnje. Pored toga treningom je obuhvaćena i tema identifikacija komparativnih prednosti, ciljnih grupa klijenata lanaca vrednosti kao i oblika promocije ovih specifičnih turističkih proizvoda.

Aktivno učešće u treningu je uzelo 40 učesnika iz Bugarske i Srbije koji su pored novih znanja razmenili iskustva iz prakse. Dinamična diskusija i razmena mišljenja doprinela je povećanju ukupnog kvaliteta treninga. Na ovaj način je trening dobio i dimenziju saradnje u ovoj oblasti sa krajnjim rezultatom u obliku unapređenja turističke ponude celog prekograničnog regiona.

   


Prekogranična obuka o vinskom i biciklističkom turizmu

U okviru projekta „Bicikle i Vino“ Udruženje „Duh Balkana“ je organizovalo dvodnevnu obuku sa lokalnim zainteresovanim stranama na temu razvoja biciklističkog i vinskog turizam u istočnoj Srbiji. Radionica je održana u Negotinu 7. i 8. novembra 2019 sa 43 učesnika predstavnika vinarija iz regiona, udruženja koja se bave biciklizmom i zdravim životom i predstavnika smeštaja i turističkih organizacija.

Na obuci je predstavljena studija „Analiza stanja biciklističkog i vinskog turizma u istočnoj Srbiji” koja je imala za cilj utvrđivanje stanja biciklističkog i vinskog turizma u istočnoj Srbiji. Kroz analizu je napravljen popis svih zainteresovanih strana koje se bave aktivnostima od značaja za biciklistički i vinski turizam kao što su:

  • Proizvodnja i degustacija vina (poput vinarija i restorana).
  • Usluge iznajmljivanja i popravke bicikala (poput nevladinih organizacija, turističkih informativnih centara, hotela i pansiona, turističkih kompanija, itd.)
  • prirodnih i turističkih lokacija na koje se može naići
  • objekata za smeštaj gostiju

Učesnici su mogli da se upoznaju sa postojećim biciklističkim i vinskim rutama i sa mogućnostima povezivanja (gde je to moguće) sa teritorijom susedne zemlje.

Obuka je realizovana sa partnerima iz Bugarske, u okviru Interreg IPA CBC Programa prekogranične saradnje Bugarska – Srbija, koji ko-finansira Evropska unija.

Više informacija o projektu i daljim aktivnosti možete pratiti na našem sajtu i FB profile.