Nosilac projekta

Asocijacija „Regionalno partnerstvo za održivi razvoj – Vidin“ (RPSD – VIDIN)

Partneri na projektu

 1. Дух Балкана
 2. Асоцијација „Аутентична Бугарска“
 3. Туристичка организација општине Књажевац

Cilj projekta je da unapredi kapacitete za održivi turizam prekogranične destinacije Stara planina.

Specifični ciljevi su: efikasniji mehanizmi za održivo planiranje u turizmu koje će osigurati balansirani strateški pristup u procesu integrisanja turističkih aktivnosti; odgovarajući nivo upravljanja i marketinških kapaciteta koji su u skladu sa tržišnim trendovima; maksimiziranje prihoda od putovanja koji ostaju lokalnoj ekonomiji za jačanje prekograničkog lanca dobavljača.

Aktivnosti projekta

 1. Inventarisanje resursa i identifikacija ključnih činilaca
 2. Mapa puta za razvoj turizma baziranog na avanturama
 3. Konferencija o razvoju odgovornog turizma baziranog na avanturama
 4. Seminar za razvoj proizvoda
 5. Seminar za upravljanje dogaćajima i marketing 6.Takmičenje u orijentaciji
 6. Veb sajt i aplikacija za mobilne telefone za takmičenje
 7. Nabavka opreme
 8. Katalog turizma  baziranog na avanturama
 9. Film za turizam baziranog na avanturama na Staroj planini

 

Projekat će unaprediti uslove za razvoj turizma baziranog na avanturama u prekograničnom regionu Stare planine, voditi dijalog između ključnih igrača i ojačati upravljački kapacitet destinacije.
Glavni proizvodi su: Iinventar resursa i Mapa puta  za razvoj turizma baziranog na avanturama, Konferencija o razvoju odgovornog turizma baziranog na avanturama, razvoj specifičnog turističkog proizvoda – takmičenje u orijentaciji, kombinacija više tipova turizma baziranog na avanturama, Veb sajt i aplikacija za mobilne telefone, kao i Kataloga i Filma za turizam baziranog na avanturama na teritoriji projekta.

 

Lokalne i regionalne vlasti uključene u upravljanje kulturnim i prirodnim nasleđem kao i turizmom, destinacijske menadžment organizacije, lokalne i regionalne organizacija i udruženja uključene u upravljanje kulturnim i prirodnim nasleđem kao i razvojem turističkih proizvoda, MSP u turističkim uslugama, lokalne zajednice u okruzima Vidin i Zaječar.